ru uk

Золото і гроші

Золото на століття? Вся правда про золото!

Оподаткування операцій із золотом

Особливості оподаткування операцій проведених з золотом

Тарас Коваль, Старший юрист, Керівник практики Адвокатська фірма Паритет www.paritet.ua. Дата публікації: 17.02.2010.

Операції з банківським золотом на території Україні, як і більшість операцій з інвестиційними активами, тягнуть за собою певні податкові зобов'язання у тих осіб, які проводять такі операції.

З точки зору оподаткування, операції громадян з банківськими металами, як з інвестиційним активом, регламентуються Законом України Про податок з доходів фізичних осіб (ЗУ про ПДФО). При цьому такі операції підлягають оподаткуванню за окремим (спеціальним) правилам, передбаченим пунктом 9.6 статті 9 ЗУ про ПДФО. Об'єктом оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу і придбання окремо взятого інвестиційного активу, яка визначається за результатами року, як сукупність таких операцій (в тому числі і з іншими інвестиційними активами, наприклад, цінними паперами або корпоративними правами). При цьому сума позитивних різниць зменшується на суму негативних різниць від операцій з такими (будь-якими інвестиційними) активами, при їх наявності.

Так, придбання інвестиційного активу не несе в собі ніяких податкових наслідків, однак, з урахуванням зазначеного вище, ми радимо громадянам, які придбали банківські метали, зберігати у себе всі документальні підтвердження ціни такого придбання, оскільки в разі продажу дохід, отриманий від відчуження інвестиційного активу у вигляді банківських металів, з метою оподаткування зменшується на витрати від їх придбання.

Купуючи дорогоцінні метали, громадяни повинні пам'ятати:

  1. Зазначений спеціальний порядок поширюється лише на банківські метали, придбані у банку, незалежно від місця їх подальшого продажу. Таким чином, питання з оподаткуванням наступних операцій придбання та продажу банківських металів чітко врегульоване ЗУ про ПДФО тільки в частині оподаткування таких операцій, якщо вони здійснюються через податкового агента — юридична особа або СПДФО, в тому числі і нотаріусів, які зобов'язані надавати інформацію про проведену операцію по виплаті доходу фізичній особі в податкові органи.
  2. Перший висновок підтверджується також тим, що облік операцій з банківськими металами платник-громадянин зобов'язаний вести самостійно (або через уповноважену ним особу), окремо від інших його доходів.
  3. Банківські метали, отримані у вигляді дарування або спадщини, мають нульову вартість придбання для цілей оподаткування доходів, отриманих від їх продажу. При цьому у дарувальника (спадкодавця) вартість придбання не вважається для цілей оподаткування інвестиційного спадом, яка зменшує позитивні різниці від операцій з будь-якими інвестиційними активами дарувальника (спадкодавця).
  4. Якщо негативні різниці по звітному (календарному) році перевищують позитивні різниці від операцій з продажу інвестиційних активів, то така оподатковуваний спад переноситься на наступні роки до повного її погашення за рахунок операцій з продажу будь-яких інвестиційних активів, у т.ч. і банківських металів.
  5. Перевищення позитивних різниць над негативними за результатами звітного (календарного) року включається до складу щорічного оподатковуваного доходу громадянина і оподатковується за ставкою 15% у складі такого щорічного доходу за результатами самостійного декларування.

Таким чином, громадянин, який здійснював операції з продажу банківських металів через податкового агента, є особою, зобов'язаною за законом до 1-го квітня наступного за звітним (календарного) року подати до податкової інспекції за зареєстрованим місцем проживання податкову декларацію за звітний рік. У податковій декларації необхідно відобразити річний інвестиційний результат (оподатковуваний прибуток / збиток) від операцій з банківськими металами, а також іншими інвестиційними активами, якщо такі здійснювалися.

Якщо за результатами податкового (річного) декларування визначається податок до сплати, податкова інспекція направляє громадянину за місцем проживання податкове повідомлення-рішення з певною сумою податку до сплати протягом наступних 30 календарних днів, наступних за датою отримання податкового повідомлення-рішення. Сплата податку за податковим повідомленням-рішенням може бути проведена у будь-якому банківській установі, що приймає бюджетні платежі.

І на завершення хотілося б дати декілька практичних порад для громадян, які планують здійснити покупку-продаж банківських металів у великих обсягах:

  1. Будь-яке придбання банківських металів, зокрема у банківських установах, має обов'язково оформлятися документально для підтвердження ціни придбання у разі будь-якого подальшого відчуження.
  2. Якщо Ви продаєте банківські метали, зверніть увагу: (1) хто є Вашим покупцем і (2) яку інформацію він від Вас вимагає.
  3. Якщо Вашим покупцем є податковий агент, то переконаєтеся, що він не втримав ПДФО з доходів, виплачених Вам, а також отримаєте від нього документальне підтвердження ціни придбання (по ЗУ про ПДФО тільки Ви зобов'язані самостійно (або через уповноважену особу, в тому числі, в випадках передбачених ЗУ про ПДФО, такою особою може бути податковий орган за місцем реєстрації Вашого проживання) декларувати результати операцій з банківськими металами за результатами календарного року і, у разі визначення податкового зобов'язання, його сплатити на підставі податкового повідомлення-рішення, отриманого з податкової).

Сайт dragmet.com.ua є винятково інформаційним і ми не займаємося продажем або купівлею золота та інших дорогоцінних металів.

Київ, Україна © 2008-2016 dragmet.com.ua