ru uk

Золото і гроші

Золото на століття? Вся правда про золото!

Рейтинг фінансових прогнозів

Огляд кращих прогнозів за 2009 рік

У лютому-березні 2010 року рейтинговим агентством Кредит-Рейтинг було проведено дослідження точності прогнозу курсу долара на 2009 рік. Рішення провести подібне дослідження було продиктовано важливістю даного питання: внаслідок значної доларизації економіки Україні, динаміка зміни курсу долара по відношенню до гривні істотно впливає не тільки на фінансовий стан суб'єктів господарської діяльності, а й на рівень життя громадян. Метою дослідження було визначити аналітиків і компанії, прогнози яких реалізувалися з найбільшою точністю. Ця інформація допоможе краще орієнтуватися в існуючий різноманітності прогнозів і визначитися зі ступенем довіри до них.

Аналізувалися прогнози курсу гривні до долара на будь-яку з дат (будь-який період) 2009 року, що знаходяться у вільному доступі в інтернеті. При цьому у дослідження включалися як прогнози окремих аналітиків, так і прогнози аналітичних підрозділів компаній. Всього було проаналізовано 219 прогнозів. У ході дослідження оцінювалася точність прогнозів аналітиків 22 і 23 компаній. В результаті було побудовано 2 окремих рейтингу точності прогнозування: рейтинг аналітиків і рейтинг компаній.

Основні принципи побудови рейтингів

Збір та аналіз даних проводилися відповідно до розробленої агентством процедурою. За кожен прогноз аналітику (або компанії) присвоювалося певну кількість балів (в залежності від точності прогнозу і тривалості періоду прогнозування). Бали могли бути як позитивними (при достатньо точному прогнозуванні), так і негативними (в разі значного відхилення прогнозу від фактичного значення).

При цьому бралося до уваги, що ступінь складності прогнозування зростає із збільшенням горизонту прогнозу, тому за точні прогнози на тривалий період присвоювалося більша кількість позитивних балів, ніж за прогнози аналогічної ступеня точності на більш короткий період. Відповідно, за недостатньо точний прогноз на тривалий період присвоювалося менша кількість негативних балів, ніж за такий же прогноз точності на більш короткий період.

Бали за зроблені прогнози підсумовувалися, і всі аналітики (компанії) отримували підсумкову суму балів, за якою вони порівнювалися з іншими (див. табл. 1 і 2). Таким чином, загальне число набраних балів залежало не тільки від горизонту прогнозування і точності прогнозів, але і від їх кількості.

Таблиця 1. Рейтинг точності прогнозів зміни курсу долара США (аналітики) ТОП-10
№ п/п Ім'я аналітика Сума балів

1

Олександр Жолудь

77

2

Микола Івченко

59

3

Олександр Охрименко

32

4

Ерік Найман

28

5

Ігор Львов

24

6

Олена Білан

22

7

Ігор Бураковський

22

8

Олексій Козирєв

19

9

Антон Стадник

15

10

Василь Юрчишин

14


Таблиця 2. Рейтинг точності прогнозів зміни курсу долара США (аналітичні компанії) ТОП-10
№ п/п Компанія Кількість балів

1

Міжнародний центр
перспективних досліджень

77

2

Форекс-клуб

62

3

Драгон Капітал

50

4

банк "Фінанси та Кредит"

45

5

Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій

43

6

банк "Хрещатик"

34

7

Укргазбанк

32

8

Укрсоцбанк

32

9

ПУМБ

26

10

Foyil Securities

23

Висновки за результатами дослідження

За загальною кількістю прогнозів серед аналітиків виділялися: Олександр Жолудь (Міжнародний центр перспективних досліджень, 23 прогнозу), Олександр Охрименко (Укргазбанк, 20 прогнозів), Микола Івченко (Форекс-клуб, 19 прогнозів). Саме їхні прогнози становили основну частину прогнозів, опублікованих компаніями, в яких вони працюють.

Необхідно відзначити, що і за загальною кількістю набраних балів ці аналітики зайняли 3 верхні лінійки рейтингу: 1-е місце Олександр Жолудь (77 балів), 2-е місце Микола Івченко (59 балів), 3-е місце Олександр Охрименко (32 бали). Серед компаній найбільшу кількість балів набрали: Міжнародний центр перспективних досліджень (77 балів), Форекс-клуб (62 бали) та Драгон Капітал (50 балів). І якщо компанії Міжнародний центр перспективних досліджень та Форекс-клуб зобов'язані своїм лідерством в основному прогнозами Олександра Жолудя та Миколи Івченка (відповідно), то прогнози від аналітиків компанії Драгон капітал не тільки озвучувалися окремими аналітиками (Віталій Ваврищук - 3 прогнозу, Олена Білан - 5 прогнозів), але і розміщувалися від імені всього аналітичного підрозділу компанії (3 прогнозу). У загальній складності аналітиками компанії Драгон-капітал було зроблено 11 прогнозів. Прогнози здійснювалися на середньостроковий період (від 3 міс. до 1 року) і були відносно точними (максимальні відхилення не перевищували 30%), тому дозволили компанії вийти на 3 місце за загальною сумою балів.

Загальна статистика точності прогнозів показує, що похибка основної частини прогнозів не перевищувала 30%. Частка прогнозів з відхиленням більше 30% становить 7% від загального числа всіх прогнозів, а частка прогнозів з відхиленням менше 1% сягає 10%.

Із 219 проаналізованих прогнозів 104 (47% від загальної кількості) підтвердилися з відхиленням до 10% і 78 прогнозів (36%) — з відхиленням від 10 до 30%.

Найбільша кількість прогнозів (62) було зроблено на строк до 1 місяця. З них 19% виявилися достатньо точними — по ним похибка коливалася в межах 1%. За 68% прогнозів на цей період помилка не перевищувала 10%. Крім того, озвучувалося значна кількість прогнозів (54 шт.) З горизонтом від 1 до 3 місяців. Більшість цих прогнозів (46,3%) реалізувалося з відхиленням до 10%, 42,6% - з відхиленням до 30% і лише 7,4% - з відхиленням до 1%.

Активно озвучувалися прогнози також на період від 3 до 6 місяців (44 прогнозу) і від 6 до 9 місяців (42 прогнозу). За горизонту прогнозування від 3 до 6 місяців 56,8% прогнозів мали відхилення в межах 30%, а по 29,5% прогнозів відхилення не перевищило 10%. За періодом від 6 до 9 місяців з похибкою до 10% підтвердилося 45,2% прогнозів, а з відхиленням до 30% реалізувалося 38% прогнозів.

Всього 3 прогнозу було зроблено на період від 1 до 3 років. Їх озвучили Міжнародний центр перспективних досліджень, Форекс-клуб та Центр Разумкова. Прогнози з горизонтом більше 3 років не публікувалися.

При порівнянні періодів, для кожного з яких було зроблено не менше 20 прогнозів, найбільш точним виявилося прогнозування на період до 1 тижня (відхилення фактичного курсу від 28% прогнозних значень не перевищує 1%), а найменш точно вдалося спрогнозувати зміну курсу валют на період від 3 до 6 місяців (11,4% прогнозів мало відхилення більше 30%).

Труднощі в точному прогнозуванні курсу долара у 2009 році пояснюються невизначеністю ситуації в країні, викликаної відразу двома причинами: впливом світової фінансової кризи і політичною нестабільністю, пов'язаної з очікуванням виборів.

У цих умовах курс долара залежав від дуже багатьох факторів: від ситуації зі світовою кризою, політичної обстановки в країні, динаміки макроекономічних показників України та отримання чергових траншів кредиту МВФ. Велику роль грала також позиція іноземних кредиторів та інвесторів щодо продовження роботи з компаніями та банками України за вже існуючими договорами. Крім того, ситуація достатньо швидко змінювалася залежно від дій НБУ та інших регуляторів, які часто було достатньо складно передбачити.

Джерело: credit-rating.ua

21.04.2010


Сайт dragmet.com.ua є винятково інформаційним і ми не займаємося продажем або купівлею золота та інших дорогоцінних металів.

Київ, Україна © 2008-2016 dragmet.com.ua